Algemene Voorwaarden

1. Levering/handelingskosten
Wij bezorgen de artikelen binnen Nederland, zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel één werkdag vanaf de besteldatum. Voor gratis bezorging dient de bestellingswaarde voor naar Nederland minimaal € 50,00, naar Belgie € 50,00 en naar Duitsland € 50,00 te bedragen. Franken VOF. (nader te noemen: Franken ) behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen, de bezorgingkosten wel in rekening te brengen. In dat geval zal Franken Ondergoed VOF (ondergoed.nl u daarover zo spoedig mogelijk inlichten.

2. Prijzen
De prijzen op het moment van bestelling van een a

rtikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. De informatie die op deze internetsite en in e-mails van Franken VOF wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van artikelen.

3. Kortingsbonnen & actiecodes
Een kortingsbon kan niet in combinatie met andere actiecodes gebruikt worden voor dezelfde bestelling. Eén kortingsbon mag maar voor één enkele bestelling gebruikt worden, met inachtneming van de geldigheidsperiode. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan de kortingsbon, komt het overblijvende saldo te vervallen. Franken behoud zich het recht kortingsbonnen en actiecodes te weigeren, indien Franken vermoed dat deze frauduleus of door een fout verstrekt zijn. In dat geval zal Franken u zo spoedig mogelijk daarover inlichten.

4. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van Franken tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

5. Bescherming van persoonsgegevens
De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Franken behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Franken zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief zal Franken uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Franken (e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit telefonisch mede te delen aan ons service centrum. De mogelijkheid tot afmelden wordt u tevens geboden in elke relevante e-mail van Franken

Klik hier om onze Privacy verklaring te lezen.

6. Wettelijke informatie over het recht van teruggave
Recht van teruggave
U kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 21 dagen aan ons retourneren via franken/retour/. Deze termijn van 21 dagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. U voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden. Vanaf het moment dat u uw wens tot herroeping aan ons kenbaar heeft gemaakt, heeft u opnieuw 14 dagen de tijd om het product terug te sturen. Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van teruggave gecontroleerd worden, zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is mogen worden gebruikt en dat de artikelen indien mogelijk met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

Gevolgen van teruggave
Bij waardevermindering van een artikel kan door Fraken van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

7. Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

8. Toepasselijk recht
Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

9. Betaalmogelijkheden
Franken biedt de volgende betaalmethoden aan: iDeal, PayPal en creditcard
In die periode kunt u wel achteraf betalen met creditcard, hiermee voldoen we aan de wet.